En aquesta jornada ens agradaria parlar sobre els fets que han fet evolucionar l’art fins al dia d’avui. Entendre les transformacions que es van produir durant el s.XIX i sobretot durant el s.XX les quals van fer capgirar el món del l’art. Un cop vistos aquests canvis, ens endinsarem a comprendre i observar l’art contemporani.


En aquesta jornada ho farem a través de la història, remarcant la importància que té l’art per la conservació de la memòria història, quines noves tècniques visuals i plàstiques fan servir els diferents artistes i com aquest art es converteix en una eina indispensable per reflexionar i crear una mirada crítica en vers el viscut, el que vivim i el que podem viure.


La nostra intenció és, a més, fer arribar d’una forma resumida, fàcil i entenedora el paradigme que envolta l’art contemporani. Per tant creiem que aquestes jornades poden estar obertes a qualsevol públic que senti certa inquietud i curiositat pel món de l’art, de la història i en definitiva que tingui ganes de conèixer i compartir experiències diverses.Maite Fornaroli i Eva Salvador