CLASSES DE DIBUIX I PINTURA AL CERCLE 
 Tots els dimarts de 18 a 19.30h
Professora: Marina Berdalet