A continuació Bases del concurs de Pintura al Teu Aire i del Concurs de Dibuix Ràpid